In ziekenhuizen en specialistische instellingen worden
gevoelige gegevens verwerkt en uitgewisseld. Veilig en verantwoord
omgaan met deze gegevens draagt bij aan patiëntveiligheid.
Betrouwbare informatie is essentieel om goede zorg te kunnen
leveren en om als medewerker goed je werk te kunnen doen.
Hoe ZEKER jij informatie?

COMPUTER

Een patiënt meldt zich bij jou voor een
afspraak met een specialist. Tijdens het
gesprek gaat de telefoon in een andere
ruimte en je verwacht een dringend
telefoontje.

Wat doe je?

WACHTWOORD

Er is een nieuw programma geïnstalleerd
met toegang tot patiëntgegevens. Aan jou
wordt gevraagd om een wachtwoord aan
te maken.

Vul een wachtwoord in - anders dan je
eigen wachtwoord - dat volgens jou aan
de veiligheidseisen voldoet.

Wachtwoord opslaan

OMGAAN
MET GEVOELIGE
INFORMATIE

Een huisarts belt met de vraag of jij zo snel
mogelijk de röntgenfoto's van mevrouw Jansen kunt doorsturen. Het elektronisch
dossier werkt momenteel niet en het
betreft een spoedgeval.

Verstuur de foto's op een snelle en
veilige manier naar de huisarts.

BEVEILIGINGS-
INCIDENTEN MELDEN

Je zoekt - voordat je naar huis gaat - een
computer om gegevens van een patiënt
aan te vullen. Je ziet dat er een flexplek is
vrijgekomen maar dat de collega vóór jou
niet heeft uitgelogd.

Wat doe je?

PRIVACYREGLEMENT
KENNEN

Als medewerker is het belangrijk dat je
je houdt aan het privacyreglement en de gedragsregels van je organisatie. Deze
documentatie kun je op drie manieren vinden. Via intranet, via het document management systeem of door na te
vragen bij je leidinggevende.

Haal delen van het privacyreglement op verschillende manieren op en vul zo de kennismeter om verder te gaan.

Jouw score
0
,
0
Wees alert en gebruik jouw
kennis in de praktijk.
Ga voor meer informatie en praktische tips naar:
Benieuwd hoe JOUW collega's
ZORG ZEKEREN?
DEEL DEZE CHECK
Jouw score
0
,
0
Wees alert en stimuleer
een veilige omgeving bij je
medewerkers. Beloon veilig
gedrag en borg de kwaliteit
van informatie.
Ga voor meer informatie en praktische tips naar:
Als leidinggevende
ZEKER je ZORG door ...
Benieuwd hoe JOUW medewerkers
ZORG ZEKEREN?
DEEL DEZE CHECK

... alert te zijn op risico’s.

Je bent je bewust van de risico’s voor de
bedrijfsvoering in het geval dat:
  • informatie niet (op tijd) beschikbaar is
  • informatie onjuist is
  • een onbevoegde beschikt over informatie.
Breng risico’s in kaart, tref maatregelen en stel
een noodprocedure op. Raadpleeg zo nodig
voor ondersteuning de verantwoordelijke voor
informatiebeveiliging.

... de voorziening van informatie
... te borgen.

Goede informatie is essentieel voor ieders
taakuitvoering. Neem daarom informatievoor-
ziening op in de kwaliteitscyclus.

... ZEKER GEDRAG van medewerkers
... te sturen en te belonen.

Instrueer en motiveer medewerkers op veilig
gedrag conform het interne beleid en wet- en
regelgeving. Onderneem actie bij onveilige
situaties en incidenten. Neem ‘veilige omgang
met informatie’ mee in de beoordeling van je
medewerkers.

... een veilige werkomgeving
... te stimuleren.

Stimuleer medewerkers om fouten te melden.
Pas als fouten zichtbaar zijn, kunnen collega's
hiervan leren en kan een werkproces worden
verbeterd.