Hoe waterdicht is jouw gegevensoverdracht?

In zorginstellingen worden gevoelige gegevens verwerkt en uitgewisseld. Veilig en verantwoord omgaan met deze gegevens draagt bij aan patiënt-/cliëntveiligheid en goede zorg. Jouw digitale vaardigheden als medewerker of leidinggevende spelen een cruciale rol om de kans op datalekken te verkleinen. Hoe waterdicht is jouw gegevensoverdracht? Doe de ZEKER-check.

START DE ZEKER-CHECK

Hello World

Lorem ipsum

ARCHIVEER DE DOCUMENTEN

Wie of wat is het grootste (online) veiligheidsrisico in jouw zorginstelling?

 • Werknemers
 • Verouderde apparatuur
 • Het informatiebeveiligings-
  en/of privacybeleid
 • Verouderde software
Verzenden

Jouw antwoord is juist! Je bent je bewust van het grootste online veiligheidsrisico: de werknemers. De online veiligheid van de zorginstelling is een zaak van iedere individuele werknemer. Het is daarom belangrijk dat jij als werknemer je verantwoordelijk voelt voor het veilig omgaan met privacygevoelige informatie.
Ga zo door!

DOOR NAAR DE VOLGENDE VRAAG

Jouw antwoord is onjuist! Wees je bewust van het grootste online veiligheidsrisico: de werknemers. De online veiligheid van de zorginstelling is een zaak van iedere individuele werknemer. Het is daarom belangrijk dat jij als werknemer je verantwoordelijk voelt voor het veilig omgaan met privacygevoelige informatie. Pas op, want één foutje is voldoende om derden onbewust toegang te geven tot deze informatie.

DOOR NAAR DE VOLGENDE VRAAG

GEVOELIGE INFORMATIE

Geef van de volgende documenten aan over welk informatie-type het gaat

Privacygevoelige informatie. Deze informatie moet goed beschermd worden. De informatie is alleen toegankelijk als je het voor je functie nodig hebt of als je een behandelrelatie hebt met de patiënt/cliënt.

Bedrijfsgevoelige informatie. Deze informatie is alleen toegankelijk binnen de zorginstelling en mag niet gedeeld worden met buitenstaanders.

Publieke informatie. Deze informatie mag gedeeld worden met iedereen. Het gaat hierbij om vrij toegankelijke en openbare informatie. Bijvoorbeeld informatie op de website van jouw zorginstelling.

ARCHIVEER DE DOCUMENTEN

Archiveer de documenten in de juiste lade

Sleep de documenten naar een van de lades

Verzenden

Gegevens onbeschermd!

Een of meerdere antwoorden zijn onjuist! Jij weet typen informatie nog niet allemaal even goed van elkaar te onderscheiden. Dat is een belangrijke eerste stap voordat je informatie uitwisselt. Door gevoelige informatie onbewust te delen, kunnen deze gegevens in handen komen van derden, waarbij de veiligheid van patiënten/cliënten of van jouw instelling in gevaar kan komen.

Mogelijke gevolgen voor de patiënt/cliënt Persoonlijke gegevens, zoals het ziektebeeld of het woonadres, kunnen in handen komen van derden, waardoor de privacy van de patiënt/cliënt in gevaar is. Hierdoor is identiteitsfraude mogelijk.

Mogelijke gevolgen voor jouw zorginstelling Bedrijfsgevoelige informatie, zoals de fusieplannen, kunnen in handen komen van derden en openbaar worden gemaakt. Dit kan de onderhandelingen met financiers in de weg staan, met alle nadelige gevolgen van dien.

DOOR NAAR DE VOLGENDE VRAAG

IDENTITEITSCONTROLE

Er vraagt iemand bij de balie het dossier van een familielid op. Hij beweert de oom te zijn van de patiënt/cliënt.

WAT DOE JE?
 • Je vertelt dat je alleen informatie over patiënten/cliënten
  mag prijsgeven aan de contactpersoon die de patiënt/cliënt
  heeft gemachtigd.

  Op basis van een identiteitsbewijs verifieer je of de aanvrager door de cliënt/patiënt is gemachtigd om deze informatie op te vragen.
 • Je vraagt en controleert de gegevens van de patiënt/cliënt. Als zijn antwoorden kloppen geef je de gevraagde informatie.
 • Je vraagt waarvoor hij de informatie wil gebruiken. Alleen als het een spoedgeval is geef je de informatie.
Verzenden

Gegevens beschermd!

Jouw antwoord is juist! Jij hebt goed gehandeld en de gegevens van de patiënt/cliënt beschermd. Aan de hand van het behandeldossier kan iemand achterhalen waarvoor de patiënt/cliënt in de zorginstelling is. Er staat namelijk privacygevoelige informatie in, zoals de afdeling van de afspraak en de datum. Een familielid mag alleen inzage krijgen als als hij/zij geregistreerd staat als de contactpersoon van de patiënt/cliënt.

DOOR NAAR DE VOLGENDE VRAAG

Gegevens onbeschermd!

Jouw antwoord is onjuist! Jij hebt de persoon die zich voordeed als familielid zojuist toegang gegeven tot privacygevoelige informatie, zoals de afdeling van de afspraak en de datum. Aan de hand van het behandeldossier kan iemand achterhalen waarvoor de patiënt/cliënt in de zorginstelling is. Een familielid mag alleen inzage krijgen als als hij/zij geregistreerd staat als de contactpersoon van de patiënt/cliënt. Geef daarom nooit zomaar privacygevoelige informatie weg, ook al gaat het om een familielid.

DOOR NAAR DE VOLGENDE VRAAG

Attendeer je collega

Een collega krijgt een dringend telefoontje. Hij verlaat de ruimte, maar vergeet zijn computer te vergrendelen. Jij ziet dit. Wat kan je het beste doen in deze situatie?

WAT DOE JE?
 • Je doet niets.
  Hij is toch zo terug.
 • Je meldt het bij
  jouw leidinggevende.
 • Je vergrendelt de computer van je
  collega en spreekt deze hierop aan.
BEVESTIG ANTWOORD

Gegevens beschermd!

Jouw antwoord is juist! De patiënt-/cliëntgegevens zijn beschermd. Na het telefoontje is de collega met spoed vertrokken. Doordat je de computer hebt vergrendeld kunnen onbevoegden niet zomaar bij gevoelige informatie.

DOOR NAAR DE VOLGENDE VRAAG

Gegevens onbeschermd!

Jouw antwoord is onjuist! De patiënt-/cliëntgegevens zijn onbeschermd achtergelaten. Na het telefoontje is de collega met spoed vertrokken. Zijn computerscherm heeft al die tijd open gestaan. Onbevoegden kunnen zo gemakkelijk bij gevoelige informatie, met alle gevolgen van dien. Ook al is het de verantwoordelijkheid van je collega, jouw opmerkzaamheid houdt ook collega's scherp. Handel dus altijd direct door de computer te vergrendelen en spreek je collega erop aan.

DOOR NAAR DE VOLGENDE VRAAG

VEILIG WACHTWOORD

Er is een nieuw computersysteem geïnstalleerd met toegang tot patiënt-/cliëntgegevens. Je moet hiervoor een wachtwoord aanmaken. Wat zijn goede tips bij het maken van een veilig wachtwoord?

BEKIJK DE TIPS

Selecteer of de tip een goede of een slechte tip is.

 • Gebruik één wachtwoord voor de toegang tot meerdere applicaties van jouw zorginstelling. Zo kun je je wachtwoord goed onthouden.

 • Schrijf het wachtwoord ergens op, dan kun je het niet vergeten.

 • Kies een sterk wachtwoord van bijvoorbeeld: minimaal 8 karakters met tenminste één hoofdletter, cijfer en een leesteken.

 • Gebruik een ezelsbruggetje dat alleen jij kent om het wachtwoord te onthouden.

 • Hoe langer en complexer een wachtwoord, hoe moeilijker het te kraken is.

 • Verander het wachtwoord regelmatig (bijvoorbeeld 1 keer per kwartaal)

 • Naam+Verjaardag = *********

  Stel je wachtwoord samen met persoonlijke informatie, zoals de eerste letters van je naam en organisatie. Zo kun je het wachtwoord beter onthouden.

Verzenden

Gegevens beschermd!

Jouw antwoorden zijn juist! Jouw nieuwe wachtwoord is voldoende veilig. Je hebt de toegang tot gevoelige informatie goed afgeschermd.

Onthoud de tips bij het aanmaken van een volgend wachtwoord en denk er vooral niet te gemakkelijk over. Een zwak wachtwoord is eenvoudig te kraken waardoor onbevoegden eerder toegang kunnen krijgen tot gevoelige informatie.

DOOR NAAR DE VOLGENDE VRAAG

Gegevens onbeschermd!

Een of meerdere antwoorden zijn onjuist! Jouw wachtwoord is onvoldoende veilig. Je hebt de toegang tot gevoelige informatie niet goed afgeschermd.

Bekijk na afloop van de test de tips bij het maken van een goed wachtwoord en denk er vooral niet te gemakkelijk over. Een zwak wachtwoord is gemakkelijk te kraken waardoor onbevoegden eerder toegang kunnen krijgen tot gevoelige informatie.

DOOR NAAR DE VOLGENDE VRAAG

VEILIGE GEGEVENSOVERDRACHT

Een huisarts belt met de vraag of jij zo snel mogelijk de röntgenfoto's van mevrouw Jansen kunt doorsturen. Het betreft een spoedgeval.

Verstuur de foto's op een snelle en veilige manier naar de huisarts.

KIES EEN VERZENDMETHODE

Waarmee kun je de röntgenfoto's het beste versturen?

 • Fax
 • Beveiligde e-mail
 • Email
 • Dropbox
 • Whatsapp
Verzenden

Gegevens beschermd!

Jouw antwoord is juist! Alleen door gegevens via een beveiligde e-mail te versturen, bescherm je de privacygevoelige gegevens van de patiënt/cliënt voldoende.

Een beveiligde e-mail is versleuteld. Derden kunnen deze e-mail niet lezen.

DOOR NAAR DE VOLGENDE VRAAG

Gegevens onbeschermd!

DOOR NAAR DE VOLGENDE VRAAG

VERKEERDE ONTVANGER

Stel je hebt onbedoeld patiënt-/cliëntgegevens aan een verkeerde persoon gestuurd.

WAT DOE JE?

Wat doe je?

 • Je laat het zo, het is toch al te laat.
 • Je biedt je excuses aan bij de betrokken patiënt/cliënt.
 • Je meldt het direct bij de security/privacy officer of functionaris gegevensbescherming
BEVESTIG

Gegevens beschermd!

Jouw antwoord is juist! Er kan sprake zijn van een datalek en dat moet volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gemeld worden aan de autoriteit persoonsgegevens en mogelijk aan de betrokkenen zelf.

BEKIJK JE SCORE

Gegevens onbeschermd!

Jouw antwoord is onjuist! Het is belangrijk om datalek incidenten direct te melden bij de security/privacy officer of functionaris gegevensbescherming. Door incidenten te melden kunnen we ervan leren en de privacy van de patiënt/cliënt nog beter beschermen.

BEKIJK JE SCORE
 • Waterdicht
 • Waterbestendig
 • Waterdoorlatend
 • Datalek

Je bent een datalek!

Oei! Jij beschermt de gegevens van patiënten/cliënten en jouw zorginstelling onvoldoende. Je bent je niet genoeg bewust hoe om te gaan met privacy- of bedrijfsgevoelige informatie. De kans is groot dat je onbedoeld een datalek veroorzaakt, met alle gevolgen van dien.

Bekijk snel de tips over hoe je waterdicht kunt worden!

 • Waterdicht
 • Waterbestendig
 • Waterdoorlatend
 • Datalek

Je bent waterdoorlatend!

Oei! Jij beschermt de gegevens van patiënten/cliënten en jouw zorginstelling matig. Privacy- en bedrijfsgevoelige informatie is niet altijd even veilig in jouw handen. Jij bent waterdoorlatend. Als je niet uitkijkt loop je het risico een datalek te veroorzaken.

Bekijk snel de tips over hoe je waterdicht kunt worden!

 • Waterdicht
 • Waterbestendig
 • Waterdoorlatend
 • Datalek

Je bent waterbestendig!

Jij beschermt de gegevens van patiënten/cliënten en jouw zorginstelling redelijk. Privacy- en bedrijfsgevoelige informatie is bij jou meestal veilig maar het kan soms veiliger. Jij bent waterbestendig.

Bekijk snel de tips over hoe je waterdicht kunt worden!

 • Waterdicht
 • Waterbestendig
 • Waterdoorlatend
 • Datalek

Je bent waterdicht!

Jij beschermt de gegevens van patiënten/cliënten en van jouw zorginstelling goed. Derden en onbevoegden kunnen niet zomaar bij deze privacygevoelige en bedrijfsgevoelige informatie komen via jou. Jij bent waterdicht!

Bekijk snel de tips over hoe je waterdicht kunt blijven!

1
2
3
4
5
6
7