Ben jij een held in privacybescherming?

Jouw vaardigheden als zorgverlener, medewerker of leidinggevende spelen een cruciale rol bij het beschermen van gevoelige informatie. Hoe herken en deel jij deze informatie? Ben je zelf wel zo veilig bezig? Kortom, hoe voorkom jij beveiligingsincidenten?

Start de quiz!

ZEKER jij zorg?

In zorginstellingen worden gevoelige gegevens verwerkt en uitgewisseld. Veilig en verantwoord omgaan met deze gegevens is daarbij van groot belang. Door zorg te ZEKEREN bescherm je de privacy van patiënten, cliënten en van de instelling.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen GGZ Nederland

ZEKER is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), GGZ Nederland en hun leden. De campagne wijst medewerkers op het belang van informatiebeveiliging in de zorg en geeft medewerkers handvatten hoe om te gaan met gevoelige informatie.

Tips om zorg te ZEKEREN

Wat kun jij doen om ZEKER te zijn van veilige en efficiënte uitwisseling van gevoelige informatie?

Bekijk de tips
Zorginstelling: hacker had toegang tot gegevens 8000 kinderen Ook Nederland bedreigd door wereldwijde gijzeling computer Nieuwe wereldwijde cyberaanval: nog groter dan Wannacry Google Docs-gebruikers getroffen door schadelijke nepmail 2300 datalekken gemeld in eerste kwartaal

Disclaimer

De auteursrechten op de inhoud van de website zorgzekeren.nl behoren toe aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en GGZ Nederland. Aan de op de website zorgzekeren.nl opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De NVZ en GGZ Nederland hebben aan het opstellen van de inhoud van de pagina’s de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de website onvolledig is of onjuistheden bevat. De NVZ en GGZ Nederland aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. De NVZ en GGZ Nederland aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site zorgzekeren.nl of de inhoud van de pagina’s die door links die op deze website zijn opgenomen beschikbaar zijn.

De NVZ en GGZ Nederland verklaren krachtens art. 6:253 e.v. BW deze disclaimer onverkort van toepassing op al degenen die bezit en/of beschikking hebben gekregen over een van de website zorgzekeren.nl gedownload document dan wel anderszins informatie hebben verkregen die van de website zorgzekeren.nl afkomstig is, doch dit document of deze informatie niet zelf van de website zorgzekeren.nl heeft gedownload c.q anderszins heeft gehaald.

Degene die van de website zorgzekeren.nl een document downloadt of anderszins informatie haalt en op wie de onderhavige disclaimer van toepassing is, is verplicht iedere (latere) gebruiker van het document en / of informatie afkomstig van de website zorgzekeren.nl op de hoogte te stellen van de inhoud en de werking van de onderhavige disclaimer.

Deze website (inclusief onderhavige disclaimer) wordt beheerst door Nederlandse recht. De bevoegde rechter te Utrecht heeft uitsluitende bevoegdheid om van alle geschillen met betrekking tot deze internetsite respectievelijk disclaimer kennis te nemen.

Campagnemateriaal

Download hier onze campagnetoolkit

Download de toolkit

Deze website maakt gebruik van tracking cookies om het aantal keren dat een pagina wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Melding sluiten